CZAS NA ZGŁASZANIE PRAC DO 9.04!


Ogólnopolska Konferencja Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego to coroczna, 53. Konferencja zrzeszająca studentów kierunków medycznych w całej Polsce. Konferencja charakteryzuje się różnorodną tematyką, co pozwala młodym naukowcom zaprezentować swoje badania i dorobek naukowy na forum publicznym. Prezentacja odbywa się przed jury, które składa się z lekarzy, doktorów i profesorów specjalizujących się w różnych dziedzinach nauk medycznych.Więcej informacji już wkrótce!
Dokumenty OKPUM


Regulamin OKPUM
POBIERZ

Wytyczne abstraktu
POBIERZ

Szablony abstraktu OKPUMPraca badawcza
POBIERZ

English Version
Opis przypadku
POBIERZ

English Version


Formularz zgłoszeniowy prac