Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, znane jako „STN”, jest dynamiczną organizacją studencką skupiającą studenckie koła naukowe przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Współpracujemy zarówno z lokalnymi, krajowymi jak i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach. Naszym celem jest rozwijanie naukowych zainteresowań studentów, pogłębianie wiedzy z zakresu medycyny oraz nauk pokrewnych o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, a także przygotowanie naszych członków do pracy naukowo-badawczej.

Nowe Logo STN

Trzy „dźwigozaury”
żurawie portowe ze szczecińskiej
wyspy Łasztownia

Poprzednie logo STN
laska Eskulapa stanowiąca 
symbol medycyny Obecne logo STN- “dźwigozaurowąż”


Nasze logo powstało w 2023 roku i jest połączeniem symbolu Szczecina – “dźwigozaurów” wraz z poprzednim symbolem STN – Laski Eskulapa. Z połączenia obu wyrazów wychodzi: DŹWIGOZAUROESKULAP lub inaczej DŹWIGOZAUROWĄŻ😃
Mamy nadzieje, ze nasz dźwigowąż okaże się symbolem pozytywnych zmian działaności naukowej na PUMie.

Grafik: Marta Jarska
instagram: jarsart

Edytor: Magdalena ZawadzkaHistoria Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Studenckie Koła Naukowe powstały na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w latach 1952/53, kształtując się jako specjalistyczne grupy o charakterze zawodowym, zbliżone do kół zainteresowań. Motywacja do ich powstania wynikała z potrzeby poszerzenia wiedzy oraz praktycznego doświadczenia poza programem nauczania, co skłoniło studentów do zaangażowania się w studencki ruch naukowy. W latach 1953-1956 Koła Naukowe działały przy różnych klinikach i zakładach uniwersyteckich, organizując sesje naukowe, obozy społeczno-naukowe i konferencje teoretyczno-naukowe.

W 1953 roku powołano Studenckie Towarzystwo Naukowe (STN), które poprawiło koordynację działań między kołami oraz zwiększyło efektywność ich działań. Cele i metody działania STN-u zostały określone w Statucie, koncentrując się na rozwijaniu zainteresowań naukowych studentów i przygotowaniu ich do pracy badawczej. Pierwszy Zarząd STN pełnił funkcję w latach 1953-1955, a od tego czasu organizacja przeszła wiele zmian i rozbudowę strukturalną. Działalność STN-u obejmuje nadzór nad pracą naukową studentów, organizację sesji naukowych, konferencji oraz wydawanie Zeszytów Naukowych. Współpraca z innymi stowarzyszeniami naukowymi studentów zarówno w kraju, jak i za granicą, stanowi istotny element ich działalności. Kuratorem STN-u od momentu jego powstania czuwają wybitni naukowcy, wspierając rozwój organizacji i osiągnięcia studentów.

STN Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego jest owocem zaangażowania licznej grupy studentów, pełnych pasji i chęci poszerzania swoich horyzontów naukowych. Naszym celem jest dalszy rozwój i osiąganie nowych sukcesów, przynoszących korzyści zarówno studentom, jak i środowisku naukowemu.