Zadaniem asystenta zarządu STN Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania organizacji, której celem jest rozwijanie naukowych zainteresowań studentów oraz pogłębianie wiedzy z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. Rolą asystenta jest koordynacja współpracy poszczególnych obszarów działań STN, wsparcie merytoryczne oraz dbanie o efektywną komunikację wewnętrzną.
Asystenci Zarządu STN 23/24