Adresy
    stn@pum.edu.pl
    stnpumzarzad@gmail.com

    Rektorat PUM

    Adres: Rybacka 1, 70-204 Szczecin


    Zeskanuj kod aby wyznaczyć trasę dojazdy