Zarząd

Przewodniczacy
Przewodnicząca
Wiceprzewodniczący

Jarosław Paduch

Wiceprzewodnicząca

Zuzanna Bereda

Członek zarządu

Maria Marlicz

Członek zarządu

Wojciech Kozłowski

Członek zarządu

Maciej Molski

Członek zarządu

Anuleena Asikainen

Członek zarządu

Karolina Żurawska

Członek zarządu

Joanna Walczyńska

Członek zarządu

Marcin Grajek