Warsztaty Szycia Chirurgicznego

Scroll down for English
🇵🇱 Kolejna edycja warsztatów szycia chirurgicznego w Centrum Symulacji Medycznej PUM w Szczecinie już za nami! ✅🔥
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność- pracowało się w super atmosferze! Frekwencja jak zwykle dopisała- było nas blisko 40 osób! 🤯
Jak zawsze szkolenie zaczęliśmy krótkim wstępem teoretycznym- omówiliśmy rodzaje najcześciej stosowanych igieł i nici, pokazaliśmy poprawne zastosowanie ergonomii w korzystaniu z narzędzi oraz techniki wiązania węzłów chirurgicznych.
Uczestnicy w praktyce opanowali:
🔹 wiązanie węzła chirurgicznego z użyciem narzędzia oraz rękoma
🔹 szew pojedynczy węzełkowy
🔹 szew ciągły
🔹 szew materacowy pionowy
🔹 szew materacowy poziomy
🔹 szew śródskórny
Dziękujemy za zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów:
Natalia Mrzywka (Zarząd STN PUM)
– Beata Pralicz (SKN Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej PUM)
– Anuleena Asikainen (Zarząd STN PUM)
Maciej Molski (Koło Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii, Zarząd STN PUM)
Michał Żołnierczuk (Koło Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii PUM, Parlament Studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie)
Ewa Gromowska (SKN Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej PUM)
– Piotr Ostrowski (SKN Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej PUM, Zarząd STN PUM)
Widzimy się na następnych edycjach warsztatów! 👋🏻
Pozdrawiamy!
Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorski Uniwersytet Medyczny
🇬🇧 The next edition of the surgical suturing workshop at the Center for Medical Simulation PUMS in Szczecin is behind us! ✅🔥
We would like to thank all participants for their presence – we worked in a great atmosphere! Attendance was great as usual – there were almost 40 of us! 🤯
As always, we started the training with a short theoretical introduction- we discussed the types of the most commonly used needles and threads, showed the correct application of ergonomics in the use of tools and techniques for tying surgical knots.
The participants mastered in practice:
🔹 tying a surgical knot with a tool and with hands
🔹 simple interrupted suture
🔹 continuous suture
🔹 vertical mattress suture
🔹 horizontal mattress suture
🔹 subcutaneous suture
Thank you for organising and running the workshop:
– Natalia Mrzywka (STN PUM Board)
– Beata Pralicz (SKN General and Transplant Surgery PUM)
– Anuleena Asikainen (Board of the STN PUM)
– Maciej Molski (Circle of Vascular, General Surgery and Angiology, STN PUM Board)
– Michał Żołnierczuk (Circle for Vascular, General Surgery and Angiology, Students’ Parliament of the Pomeranian Medical University in Szczecin)
– Ewa Gromowska (SKN General and Transplant Surgery PUM)
– Piotr Ostrowski (SKN General and Transplant Surgery PUMM, STN PUM management board)
We see you at the next editions of workshops! 👋🏻
Greetings!
Board of the Pomeranian Medical University Students’ Scientific Society