5. II SKN przy Zakładzie Biochemii i Żywienia Człowieka

Nazwa SKN: 5. II SKN przy Zakładzie Biochemii i Żywienia Człowieka
Nazwa Katedry/Kliniki: Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka
Opiekun SKN: dr hab. Prof. PUM Izabela Gutowska
Przewodniczący SKN: Marta Skórka
Telefon kontaktowy: 508865102
E-mail: marta_skorka@o2.pl
Limit członków: BRAK

4. SKN przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Biologii Rozwoju

Nazwa SKN: 4. SKN przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Biologii Rozwoju
Nazwa Katedry/Kliniki: Katedra i Zakład Histologii i Biologii Rozwoju
Opiekun SKN: prof. dr hab. n. med. Maria Laszczyńska
Przewodniczący SKN: Anna Wolska
Telefon kontaktowy: 725661517
E-mail: wolskaanna92@gmail.com
Limit członków: 2

3. SKN przy Katedrze i Zakładzie Biologii i Parazytologii Medycznej

Nazwa SKN: 3. SKN przy Katedrze i Zakładzie Biologii i Parazytologii Medycznej
Nazwa Katedry/Kliniki: Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej
Opiekun SKN: prof. PUM, dr hab. n. med. Danuta Kosik-Bogacka, dr n. med. Natalia Łanocha-Arendarczyk
Przewodniczący SKN: Karolina Kot
Telefon kontaktowy: 508949064
E-mail: kotkarolina17@gmail.com
Limit członków: BRAK

2. SKN przy Samodzielnej Pracowni Gerontobiologii

Nazwa SKN: 2. SKN przy Samodzielnej Pracowni Gerontobiologii
Nazwa Katedry/Kliniki: Samodzielna Pracownia Gerontobiologii
Opiekun SKN: dr n. med. Karolina Skonieczna – Żydecka
Przewodniczący SKN: Hanna Wiśniewska
Telefon kontaktowy: 511707563
E-mail: hankaaa.wisniewska@gmail.com
Limit członków: BRAK

1. SKN przy Katedrze Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej

Nazwa SKN: 1. SKN przy Katedrze Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej
Nazwa Katedry/Kliniki: Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej
Opiekun SKN: dr n. med. Danuta Lietz-Kijak
Przewodniczący SKN: Katarzyna Reichel
Telefon kontaktowy: 509572205
E-mail: reichel.kasia@gmail.com
Limit członków: BRAK