77. SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Nazwa SKN: 77. SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Nazwa Katedry/Kliniki: Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Opiekun SKN: dr n. med. Mirosław Halczak
Przewodniczący SKN: Daniel Biesiada
Telefon kontaktowy: 509291986
E-mail: d.biesiada@gmail.com
Limit członków: 2