70. SKN Wrodzonych Chorób Metabolicznych

Nazwa SKN: 70. SKN Wrodzonych Chorób Metabolicznych
Nazwa Katedry/Kliniki: Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego
Opiekun SKN: dr n. med. Elżbieta Krzywińska – Zdeb
Przewodniczący SKN: Arletta Kozłowska
Telefon kontaktowy: 795195964
E-mail: arletta.kozlowska@wp.pl
Limit członków: BRAK