69. Histology and Embryology

Nazwa SKN: 69. Histology and Embryology
Nazwa Katedry/Kliniki: Katedra i Zaklad Histologii i Embriologii
Opiekun SKN: Dr.Agnieszka Kolasa, Dr.Ania Pilutin
Przewodniczący SKN: Mirza Saim Baig
Telefon kontaktowy: 510331278
E-mail: baigsaim@ymail.com
Limit członków: BRAK