66. SKN przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii

Nazwa SKN: 66. SKN przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii
Nazwa Katedry/Kliniki: Katedra i Zakład Fizjologii
Opiekun SKN: Dr n. med. Maciej Tarnowski
Przewodniczący SKN: Patrycja Kopytko
Telefon kontaktowy: 693542511
E-mail: patrycja.kopytko@op.pl
Limit członków: BRAK