65. II SKN przy Zakładzie Biochemii Klinicznej i Molekularnej

Nazwa SKN: 65. II SKN przy Zakładzie Biochemii Klinicznej i Molekularnej
Nazwa Katedry/Kliniki: Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej
Opiekun SKN: Prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz, Dr n. med. Ewa Wunsch
Przewodniczący SKN: Aurelia Wojnakowska
Telefon kontaktowy: 790464503
E-mail: aurelia_w@interia.pl
Limit członków: BRAK