58. SKN przy Zakładzie Biochemii, Katedry Biochemii i Chemii Medycznej

Nazwa SKN: 58. SKN przy Zakładzie Biochemii, Katedry Biochemii i Chemii Medycznej
Nazwa Katedry/Kliniki: Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Chemii Medycznej
Opiekun SKN: prof.dr hab.n.med. Dariusz Chlubek
Przewodniczący SKN: Krzysztof Giewoń
Telefon kontaktowy: 538100845
E-mail: krzysztof.giewon@o2.pl
Limit członków: BRAK