57. Students’ Scientific Circle on Rare Diseases

Nazwa SKN: 57. Students’ Scientific Circle on Rare Diseases
Nazwa Katedry/Kliniki: Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej
Opiekun SKN: Michał Skoczylas MD PhD, Prof. Anna Walecka MD PhD
Przewodniczący SKN: Nadja Ticic
Telefon kontaktowy: 503322898
E-mail: najdati@hotmail.com
Limit członków: BRAK