56. GENius

Nazwa SKN: 56. GENius
Nazwa Katedry/Kliniki:
Opiekun SKN:
Przewodniczący SKN: Krzysztof Winiarczyk
Telefon kontaktowy: 511478414
E-mail: krzysztofwiniarczyk@about.me
Limit członków: 6