55. III SKN przy Zakładzie Genetyki i Patomorfologii

Nazwa SKN: 55. III SKN przy Zakładzie Genetyki i Patomorfologii
Nazwa Katedry/Kliniki: Zakład Genetyki i Patomorfologii
Opiekun SKN: prof.dr hab.n.med. Jacek Gronwald, prof.dr hab.n.med. Cezary Cybulski
Przewodniczący SKN: Sylwia Morawska
Telefon kontaktowy: 606736337
E-mail: sylmoraw@gmail.com
Limit członków: 5