54. SKN przy Klinice Chorób zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby

Nazwa SKN: 54. SKN przy Klinice Chorób zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby
Nazwa Katedry/Kliniki: Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby
Opiekun SKN: Prof. dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska, dr n. med. Ewa Karpińska
Przewodniczący SKN: Monika Rosa
Telefon kontaktowy: 516174977
E-mail: monika.rosa@mp.pl
Limit członków: 8