53. III SKN przy Zakładzie Biochemii i Żywienia Człowieka

Nazwa SKN: 53. III SKN przy Zakładzie Biochemii i Żywienia Człowieka
Nazwa Katedry/Kliniki: Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka
Opiekun SKN: dr hab., Prof. PUM Katarzyna Janda
Przewodniczący SKN: Katarzyna Woźniak
Telefon kontaktowy: 667257333
E-mail: katarzyna.wozniak.c@gmail.com
Limit członków: BRAK