51. SKN Stomatologii Zintegrowanej

Nazwa SKN: 51. SKN Stomatologii Zintegrowanej
Nazwa Katedry/Kliniki: Zakład Stomatologii Zintegrowanej
Opiekun SKN: dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz, dr n. med. Joanna Janiszewska-Olszowska
Przewodniczący SKN: Monika Ziemlewicz
Telefon kontaktowy: 796568292
E-mail: monikaziemlewicz@wp.pl
Limit członków: BRAK