49. II SKN przy Zakładzie Genetyki i Patomorfologii

Nazwa SKN: 49. II SKN przy Zakładzie Genetyki i Patomorfologii
Nazwa Katedry/Kliniki: Zakład Genetyki i Patomorfologii
Opiekun SKN: dr hab. n. med. prof. PUM Anna Jakubowska
Przewodniczący SKN: Alicja Łukomska
Telefon kontaktowy: 882116674
E-mail: alicja92biotech@gmail.com
Limit członków: BRAK