47. II SKN przy Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Nazwa SKN: 47. II SKN przy Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Nazwa Katedry/Kliniki: Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Opiekun SKN: lek. Marcin Lisak
Przewodniczący SKN: Aneta Uruska
Telefon kontaktowy: 665566572
E-mail: anetauruska@wp.pl
Limit członków: BRAK