46. SKN PSYCHE

Nazwa SKN: 46. SKN PSYCHE
Nazwa Katedry/Kliniki: Katedra i Klinika Psychiatrii
Opiekun SKN: dr n. med. Monika Mak
Przewodniczący SKN: Martyna Narożniak
Telefon kontaktowy: 790493644
E-mail: martyna.narozniak@yahoo.com
Limit członków: 30