44. SKN przy Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej

Nazwa SKN: 44. SKN przy Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej
Nazwa Katedry/Kliniki: Zakład Chirurgii Stomatologicznej
Opiekun SKN: Olga Preuss, Magdalena Aniko-Włodarczyk
Przewodniczący SKN: Konrad Olszewski
Telefon kontaktowy: 661163517
E-mail: kolszewski5@gmail.com
Limit członków: BRAK