4. SKN przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Biologii Rozwoju

Nazwa SKN: 4. SKN przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Biologii Rozwoju
Nazwa Katedry/Kliniki: Katedra i Zakład Histologii i Biologii Rozwoju
Opiekun SKN: prof. dr hab. n. med. Maria Laszczyńska
Przewodniczący SKN: Anna Wolska
Telefon kontaktowy: 725661517
E-mail: wolskaanna92@gmail.com
Limit członków: 2