35. SKN przy Klinice Pediatrii

Nazwa SKN: 35. SKN przy Klinice Pediatrii
Nazwa Katedry/Kliniki: Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego
Opiekun SKN: dr n. med. Hanna Romanowska
Przewodniczący SKN: Katarzyna Ilińczyk
Telefon kontaktowy: 513044973
E-mail: ilinczyk@gmail.com
Limit członków: 4