32. SKN Chemii Medycznej

Nazwa SKN: 32. SKN Chemii Medycznej
Nazwa Katedry/Kliniki: Zakład Chemii Medycznej
Opiekun SKN: prof. dr hab. n. med. Joanna Bober
Przewodniczący SKN: Aneta Bielińska
Telefon kontaktowy: 792989695
E-mail: bielinska.aneta@wp.pl
Limit członków: 1