31. I SKN przy Zakładzie Genetyki i Patomorfologii

Nazwa SKN: 31. I SKN przy Zakładzie Genetyki i Patomorfologii
Nazwa Katedry/Kliniki: Zakład Genetyki i Patomorfologii
Opiekun SKN: dr hab. n. med. Bohdan Górski
Przewodniczący SKN: Aleksandra Cader
Telefon kontaktowy: 691115967
E-mail: aleksandra.cader@wp.pl
Limit członków: BRAK