30. SKN Ortopedyczne

Nazwa SKN: 30. SKN Ortopedyczne
Nazwa Katedry/Kliniki: Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
Opiekun SKN: dr n.med. Łukasz Kołodziej lek. Justyna Kromuszczyńska
Przewodniczący SKN: Wojciech Zacha
Telefon kontaktowy: 604436990
E-mail: zacha11@wp.pl
Limit członków: BRAK