3. SKN przy Katedrze i Zakładzie Biologii i Parazytologii Medycznej

Nazwa SKN: 3. SKN przy Katedrze i Zakładzie Biologii i Parazytologii Medycznej
Nazwa Katedry/Kliniki: Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej
Opiekun SKN: prof. PUM, dr hab. n. med. Danuta Kosik-Bogacka, dr n. med. Natalia Łanocha-Arendarczyk
Przewodniczący SKN: Karolina Kot
Telefon kontaktowy: 508949064
E-mail: kotkarolina17@gmail.com
Limit członków: BRAK