27. SKN Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej

Nazwa SKN: 27. SKN Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej
Nazwa Katedry/Kliniki: Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej PUM
Opiekun SKN: lek. Sebastian Grzeszewski
Przewodniczący SKN: Katarzyna Kozdroń
Telefon kontaktowy: 697570213
E-mail: k.kozdron90@gmail.com
Limit członków: BRAK