22. SKN przy Zakładzie Patomorfologii

Nazwa SKN: 22. SKN przy Zakładzie Patomorfologii
Nazwa Katedry/Kliniki: Zakład Patomorfologii
Opiekun SKN: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Urasińska
Przewodniczący SKN: Magda Zwolińska
Telefon kontaktowy: 502082689
E-mail: mkz@autograf.pl
Limit członków: BRAK