21. SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa

Nazwa SKN: 21. SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa
Nazwa Katedry/Kliniki: Zakład Pielęgniarstwa
Opiekun SKN: dr n. med. Małgorzata Szkup
Przewodniczący SKN: Dominika Kaska
Telefon kontaktowy: 697161670
E-mail: kaskadominika@wp.pl
Limit członków: BRAK