20. SKN przy Katedrze i Klinice Neurologii

Nazwa SKN: 20. SKN przy Katedrze i Klinice Neurologii
Nazwa Katedry/Kliniki: Katedra i Klinika Neurologii
Opiekun SKN: dr n. med. Monika Gołąb – Janowska
Przewodniczący SKN: Agnieszka Wełnicka
Telefon kontaktowy: 505852726
E-mail: awelnicka@gmail.com
Limit członków: 5