2. SKN przy Samodzielnej Pracowni Gerontobiologii

Nazwa SKN: 2. SKN przy Samodzielnej Pracowni Gerontobiologii
Nazwa Katedry/Kliniki: Samodzielna Pracownia Gerontobiologii
Opiekun SKN: dr n. med. Karolina Skonieczna – Żydecka
Przewodniczący SKN: Hanna Wiśniewska
Telefon kontaktowy: 511707563
E-mail: hankaaa.wisniewska@gmail.com
Limit członków: BRAK