19. SKN Hematoonkologii przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii

Nazwa SKN: 19. SKN Hematoonkologii przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii
Nazwa Katedry/Kliniki: Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii
Opiekun SKN: dr n. med. Rafał Becht
Przewodniczący SKN: Jakub Sosnowski
Telefon kontaktowy: 793335520
E-mail: kuba.sosnowski@gmail.com
Limit członków: 8