13. SKN przy Klinice Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych

Nazwa SKN: 13. SKN przy Klinice Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych
Nazwa Katedry/Kliniki: Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych
Opiekun SKN: dr hab. n. med. Elżbieta Sowińska-Przepiera
Przewodniczący SKN: Paulina Wróbel
Telefon kontaktowy: 693449480
E-mail: pawrobel8@wp.pl
Limit członków: 11