12. SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej

Nazwa SKN: 12. SKN przy Katedrze i Klinice Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej
Nazwa Katedry/Kliniki: Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej i Onkologicznej
Opiekun SKN: dr n. med. Jacek Materny
Przewodniczący SKN: Paulina Wolan
Telefon kontaktowy: 535350144
E-mail: paula.wolan@gmail.com
Limit członków: 3