1. SKN przy Katedrze Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej

Nazwa SKN: 1. SKN przy Katedrze Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej
Nazwa Katedry/Kliniki: Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej
Opiekun SKN: dr n. med. Danuta Lietz-Kijak
Przewodniczący SKN: Katarzyna Reichel
Telefon kontaktowy: 509572205
E-mail: reichel.kasia@gmail.com
Limit członków: BRAK