Zasady finansowania wyjazdów na konferencje naukowe

  1. Student zgłasza wyjazd (Formularz – należy wypełnić i wydrukować) na min 14 dni przed planowanym wyjazdem
  2. Musi przedstawić do wglądu wypełniony wniosek.
  3. O finansowanie wnioskować może jedynie student biorący czynny udział w konferencji – prezentujący wyniki pracy
  4. Do zgłoszenia należy dołączyć abstrakt pracy którą wygłasza student
  5. Finansowana jest opłata konferencyjna oraz przejazd w cenie biletu PKP (II klasy).
  6. Inne opłaty(nocleg, dieta) nie bedą finansowane.

Po powrocie należy dostarczyć do siedziby STN:

  1. Kserokopie – sprawozdania z wyjazdu oraz rozliczenie wyjazdu
  2. Certyfikat uczestnictwa czynnego

 

Student musi dotrzymać terminów oraz złożyć wniosek oraz umowę w

Biurze Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów,

pok. 312 (budynek Rektoratu PUM, III p.).