ZWYCIĘZCY III MIĘDZYNARODOWEJ XLVIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH W SZCZECINIE

ZWYCIĘZCY III MIĘDZYNARODOWEJ XLVIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH W SZCZECINIE

Sesja dla doktorantów

1. Ekspresja transporterów leków u pacjentów z chorobą Wilsona

Autorzy: Sylwia Szeląg-Pieniek

Wyróżnienie:  Identyfikacja pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej pijących alkohol w sposób ryzykowny lub szkodliwy

Autorzy: Bartosz Guźmiński

Sesja nauk podstawowych

1. Ocena ekspresji heterodimeru Ku70/80 w rakach piersi z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu

Autorzy: Jakub Rosik, Filip Machaj, Daniel Bodnar

1. VCAM-1 i sCD163 jako nowe nieinwazyjne markery do oceny zwłóknienia wątroby u pacjentów z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby (AIH).

Autorzy: Monika Adamowicz, Maciej Janik

2. Ekspresja molekuł adhezyjnych ICAM-1 i VCAM-1 u pacjentów leczonych metforminą i pochodnymi sulfonylomocznika z powodu cukrzycy typu 2.

Autorzy: Aneta Bielińska

Sesja zabiegowa:

1. Ocena przydatności klinicznej markera HE4 u kobiet z rakiem endometrium

Autorzy: Paula Gargulińska, Agata Jabłońska, Aleksandra Kupińska

1. Wypracowanie krzywej uczenia w zespoleniach mikrochirurgicznych przez uczestników fakultetu- wstępne doświadczenia

Autorzy: Konrad Czernikiewicz, Kamil Leśniewski, Anna Chaszczowska, Filip Fliciński, Kamila Kulczyńska

2. Ocena częstości występowania objawów nietrzymania moczu u kobiet w wieku 18-90 lat.

Autorzy: Jan Białek, Sylwia Dzidek, Hanna Baran

2. Wpływ czasu intubacji i wentylacji mechanicznej na występowanie powikłań pooperacyjnych po operacji pomostowania tętnic wieńcowych

Autorzy: Kacper Lechowicz, Paula Gargulińska, Monika Kosiorowska, Sylwester Drożdżal

Sesja niezabiegowa

1.  Analiza związku HLA dawcy i biorcy nerki z występowaniem zakażenia CMV w okresie potransplantacyjnym przy zastosowaniu nowych metod analizy danych.

Autorzy: Agata Salabura, Kamila Łomiwojska, Agata Wielogórska, Joanna Wielogórska

2. Zespół niespokojnych nóg w populacji pacjentów z chorobami tarczycy

Autorzy: Jakub Rzeszuto, Szymon Suwała

3. Zgodność rozpoznań radiologicznych raka wątrobowokomórkowego (HCC) z oceną histopatologiczną eksplantowanej wątroby.

Autorzy: Justyna Rajchert, Aleksandra Kupińska, Aleksandra Biront, Hanna Wiśniewska, Marta Bander

Nauki o zdrowiu:

1. Wpływ pochodzenia Yerba mate (Ilex paraguariensis) oraz sposobu przygotowania naparów na zawartość w nich Ca, Mg i Fe oraz potencjał antyoksydacyjny

Autorzy: Justyna Kałduńska

2. Polscy studenci kierunków lekarskich w obliczu chorób tarczycy.

Autorzy: Maciej Ledziński, Szymon Suwała

3. Wpływ kriostymulacji ogólnoustrojowej na zmiany temperatury wybranych obszarów ciała w odniesieniu do wybranych cech osobniczych.

Autorzy: Anna Sachaj, Damian Durys

Sesja case report zabiegowy:

1. Mikrotorbielowaty rak przydatkowy (Microcystic adnexal carcinoma) piersi- opis przypadku

Autorzy: Marta Bander, Natalia Żyłka, Paulina Dec

1. Skośny rozszczep twarzy typu Tessier 4 – opis przypadku

Autorzy: Nadia Przygocka, Magdalena Kołatuch

1. Wykorzystanie dwutlenku węgla w obrazowaniu naczyń podczas wszczepienia stent-graftu do tętniaka aorty brzusznej.

Autorzy: Wojciech Wojas, Marcin Warakomski

Sesja case report niezabiegowe:

1.  Nadwrażliwość na pszenicę niejedno ma imię- WDEIA- opis przypadku

Autorzy: Sylwia Morawska

2.  Podwójne uczulenie na jad pszczoły i na jad osy

Autorzy: Aleksandra Baturo

2.  Graves’ disease as the cause of the hyperthyroidism in pregnancy.

Autorzy: Sandra Krzywdzińska

Sesja stomatologiczna:

1. Ocena radiologiczna typu retencji i stopnia trudności operacyjnego usunięcia dolnego zęba mądrości poszerzona o modele trójwymiarowe – druk 3D w planowaniu przedoperacyjnym

Autorzy: Teresa Bociąga, Aleksandra Jaroń

Wyróżnienie: Jakość dokumentacji fotograficznej w chirurgii stomatologicznej – porównanie parametrów technicznych wybranych aparatów.

Autorzy: Kamil Zdebski, Robert Derbiszewski, Daria Kowalczyk