WYBORY DO ZARZĄDU STN PUM

DEADLINE ZGŁOSZEŃ: 1.10.2020r.
Wszystkie osoby zainteresowane dołączeniem do Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego PUM prosimy o wysłanie zgłoszenia do dnia 1.10.2020r. (do 23:59) na adres mailowy: stn@edu.pum.edu.pl
Wzór zgłoszenia:
imię i nazwisko:
kierunek i rok studiów:
Czym chciałbym/chciałabym zajmować się będąc członkiem Zarządu STN PUM:
Kandydaci muszą być członkami STN i nie mogą być członkami zarządu innych organizacji studenckich.
Podstawowe zadania członka zarządu: czynny udział w organizacji konferencji, warsztatów, w przeprowadzaniu rejestracji Studenckich Kół Naukowych.
Kadencja członka Zarządu trwa dwa lata.
Wybory odbędą się podczas Walnego Zebrania Delegatów przeprowadzonego w pierwszej połowie października. Jeśli liczba kandydatur będzie mniejsza niż wakatów możliwe jest pominięcie etapu głosowania i zakwalifikowanie wszystkich kandydatów jako członków Zarządu.
W razie pytań prosimy o kontakt.