VI Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania”

Cykliczna konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania” odbyła się po raz pierwszy w 2014 roku w Szczecinie a od roku 2015 składa się z dwóch sesji – wrocławskiej i szczecińskiej. Ma ona charakter naukowo-dydaktyczny a jej ideą jest dyskusja o chorobach rzadkich, zarówno powszechnie znanych jak i tych, które nie są omawiane w toku studiów medycznych. Uczestniczą w niej lekarze i przedstawiciele innych profesji badający choroby rzadkie i udzielający pomocy osobom chorym oraz studenci i doktoranci zainteresowani tytułową problematyką.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłoszenia chęci udziału w tym spotkaniu i przesłania kilku lub kilkunastozdaniowego streszczenia. Tematyka zgłaszanej pracy powinna dotyczyć chorób rzadkich lub nietypowych problemów medycznych (np. rzadkich odmian częstych chorób). Akceptowany jest charakter poglądowy lub przeglądowy prac – ze względu na badany problem lub historię badań nad nim (streszczenie i wystąpienie mogą przedstawiać wyniki wcześniej opublikowanych prac własnych). Praca może posiadać formę studium przypadku lub doniesienia wstępnego (komunikatu z własnych badań oryginalnych). Struktura streszczenia jest zależna od charakteru utworu (jak wyżej). Od autorów prac oryginalnych wymagane jest podanie wstępu, celu i metod badania, wyników i wniosków. Niezależnie od charakteru pracy możliwe jest cytowanie źródeł (maks. pięciu). Ocena pracy w postaci recenzji opiera się na treści zgłoszonego streszczenia i jest podana do wiadomości autora lub opiekuna pracy przed konferencją.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wystąpienia są dokumentowane w postaci książki streszczeń dostępnej na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, http://ptpk.org/konferencje.html.

Na rok 2019 zaplanowane są dwie sesje: 11 maja w Szczecinie i 18 maja we Wrocławiu.
Termin zgłoszeń abstraktów: 18.03.2019
Opisy wcześniejszych edycji konferencji oraz dane kontaktowe są dostępne w zakładce „Konferencje” ww. strony internetowej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.