W kręgu myśli Paracelsusa – historia i współczesność w 475 rocznicę śmierci

plakat_konf_toksyOgólnopolska Konferencja Naukowa „W kręgu myśli Paracelsusa – historia i współczesność w 475 rocznicę śmierci”
Toksykologiczne Koło Naukowe działające przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii UJ CM ma przyjemność zaprosić na konferencję naukową organizowaną z okazji 475 rocznicy śmierci Paracelsusa. Konferencja obejmować będzie trzy sesje tematyczne:
1. Rys historyczny oraz ogólne pojęcia do koncepcji Paracelsusa.
2. Szeroko pojęte ujęcie koncepcji Paracelsusa we współczesnych badaniach.
3. „Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną” – prace przeglądowe na temat zależności dawka/efekt.

Chętnych do wzięcia czynnego udziału w którymkolwiek z trzech wyżej wymienionych paneli prosimy o przesłanie abstraktu na adres mailowy kolotoksykologiicmuj@gmail.com do dnia 15.04.2016.

Obowiązuje abstrakt w języku polskim, zawierający maksymalnie dwa tysiące znaków.

Akceptowane są prace przeglądowe oraz oryginalne w języku polskim w postaci prezentacji ustnej trwającej do 15 minut.
Wzór abstraktu znajduje się na stronie: http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/wydarzenia_kat_tox.

Czas i miejsce: 21.05.2016 Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium
Medicum, ul. Medyczna 9 Kraków