Studenckie Projekty Naukowe

Drodzy STNowicze!
Z dumą ogłaszamy, iż nasze starania o uruchomienie uczelnianego programu grantowego dla studentów zakończyły się sukcesem!
Tym samym informujemy, że do dnia 27.02.2019r. macie czas na składanie wniosków.
Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie na stronie: https://www.pum.edu.pl/badania-naukowe/badania-naukowe/fundusz-stymulacji-nauki
Pojedynczy projekt może liczyć na wsparcie w kwocie 5000PLN, zaś w puli jest aż 25000PLN.

Serdecznie dziękujemy Jego Magnificencji Rektorowi PUM prof. dr. hab. Bogusławowi Machalińskiemu oraz Prorektorowi ds. Nauki PUM prof. dr. hab. Jerzemu Samochowcowi za wiarę w studentów i wsparcie finansowe naszych badań.
Dziękujemy również Kuratorowi STN dr. hab. prof. PUM Jerzemu Sieńce za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia i pełne poparcie dla naszych pomysłów.

Do grona naszych ulubionych skrótów dochodzi SPN, czyli Studencki Projekt Naukowy.