Lista Kół naukowych / SKN List 2021/2022

Nazwa SKN /
SKN name
Imię i nazwisko przewodniczącego /
Chairman name
Jednostka naukowa /
Department
Opiekun SKN /
supervisor
Rekrutacja / Recruitment
Piotr Ostrowski SKN Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej PUM / Students’ Scientific Circle of General and Transplant Surgery Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Transplantacyjnej i Nowotworów Przewodu Pokarmowego dr hab. n. med. Maciej Kotowski, dr n. med. Karol Tejchman Otwarte / open
Joanna Olejnik SKN przy Zakładzie Biochemii Klinicznej i Molekularnej Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz Zamknięte / closed
Karolina Gilek SKN przy Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej SPSK1 Sławomir Zacha / Aleksander Szwed Zamknięte / closed
Alina Zuchmańska SKN Patologii Ogólnej Zakład Patologii Ogólnej dr hab. Bartłomiej Baumert Otwarte / open
Molski Maciej SKN Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii dr hab. n. med. Arkadiusz Kazimierczak Zamknięte / closed
Konrad Borowski SKN Epigenetyki Klinicznej Samodzielna Pracownia Epigenetyki Klinicznej dr hab. n. med Tomasz K Wojdacz Zamknięte / closed
Aleksandra Daniel SKN przy Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych dr hab. n. med. Ewa Kwiatkowska Zamknięte / closed
Aleksandra Niedźwiecka SKN Koło Ratunkowe Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej mgr Paulina Bielska Otwarte / open
Ilona Savochka I Studenckie Koło Naukowe Medycyny Sądowej przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Katedra i Zakład Medycyny Sądowej PUM prof.dr.hab. n. med. Mirosław Parafiniuk Zamknięte / closed
Maria Pankowiak SKN przy Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć dr hab. n. med. Katarzyna Kotfis prof. PUM Otwarte / open
Mateusz Kozłowski Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska Otwarte / open
Anna Sienicka Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Ginekologii i Położnictwa SPSK 2 Klinika Ginekologii i Położnictwa SPSK 2 Sebastian Kwiatkowski Zamknięte / closed
Adrian Raczkowski SKN przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji dr n. med. Kinga Kaczor – Wiankowska Otwarte / open
Igor Feszak SKN Ekson przy zakładzie Genetyki i Patomorfologii PUM Zakład Genetyki i Patomorfologii PUM prof. n. med. Cezar Cybulski, dr n. med. Wojciech Kluźniak Zamknięte / closed
Maciej Tryba Gastroenterologiczne Koło Naukowe Klinika Gastroenterologii dr n. med. Krzysztof Dąbkowski Otwarte / open
Hanna Wawrzyniak SKN Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Łukasz Kołodziej, dr n. med. Justyna Kromuszczyńska Zamknięte / closed
Janusz Jesionka SKN Czynności Medycznych Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1 dr hab. n. med. Joanna Sołek-Pastuszka Zamknięte / closed
Sławomir Wierzycki Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Toksykologii Klinicznej i Sądowej Katedra Medycyny Sądowej dr n. med. Barbara Potocka-Banaś Zamknięte / closed
Zuzanna Politowicz Studenckie Koło Naukowe Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej dr n. med. Renata Paliga Otwarte / open
Oliwia Piotrowska Studenckie Koło Naukowe Hemato-Onkologii Dziecięcej Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej dr hab. Tomasz Ociepa, lek. Aleksandra Królak Zamknięte / closed
Małgorzata Szabałowska SKN Medycyny Sportowej PUM Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM Prof. Kaziemierz Ciechanowski Otwarte / open
Bartosz Dawidowski Studenckie Koło Naukowe Psychiatrii Klinika Psychiatrii Piotr Podwalski, Krzysztof Szczygieł Zamknięte / closed
Alicja Lalko SKN Pediatrii Metabolicznej i Chorób Rzadkich Kl. Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Dr. n med. Elżbieta Krzywińska Zdeb Otwarte / open
Kajetan Kiełbowski SKN Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji z Pododdziałem Transplantacji Płuc dr n. med. Małgorzata Wojtyś Zamknięte / closed
Paulina Bihuniak Koło Naukowe przy Zakładzie Biologii Medycznej Zakład Biologii Medycznej prof. dr hab. n. med. Małgorzata Milkiewicz Zamknięte / closed
Kamila Chochołowicz SKN przy Katedraze i Zakładzie Chemii Kosmetycznej i i Farmaceutycznej Katedra i Zakład Chemii Kosmetycznej i Farmaceutycznej prof. dr hab. n. med. Adam Klimowicz i dr inż. n. rol. Anna Nowak Otwarte / open
Jan Wojciechowski SKN Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów Oddział Kliniczny Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów dr n. med. Rafał Becht Otwarte / open
Mateusz Kozłowski Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska Otwarte / open
Alicja Ligenza II SKN przy Katedrze i Zakładzie Żywienia Człowieka i Metabolomiki PUM Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego dr n. med. inż. Karolina Jakubczyk, dr hab. n. roln. inż. Katarzyna Janda Otwarte / open
Maria Kucharska SKN Diagnostyki Obrazowej Chorób Rzadkich / Student Scientific Circle on Diagnostic Imaging of Rare Diseases Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Prof. dr hab.n.med. Wojciech Poncyliusz, dr n.med Michał Skoczylas Otwarte / open
Maria Kucharska I SKN przy Katedrze Chorób Skórnych i Wenerycznych PUM Katedra Chorób Skórnych i Wenerycznych prof. dr hab. n. med. Mariola Marchlewicz , dr n.med. Magdalena Kiedrowicz Otwarte / open
Arnold Kukowka SKN Farmakologii i Fizjologii Katedra i Zakład Fizjologii prof. dr hab. n. med. Andrzej Pawlik Otwarte / open
Karolina Kloczkowska SKN Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej Urologii i Chirurgii Ręki Klinika Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej Urologii i Chirurgii Ręki Dr n. med. Kaja Giżewska-Kacprzak Otwarte / open
Agata Stępniewska Koło naukowe przy Zakładzie Technologii Postaci Leku Zakład Technologii Postaci Leku dr hab. n. farm. Dorota Wątróbska-Świetlikowska Otwarte / open
Alicja Lalko Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej Katedra i Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej prof. dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska Otwarte / open
Malwina Pawlewicz Studenckie Koło Neurokognitywistyczne PUM Zakład Neurokognitywistyki Stosowanej Katedry Neurochirurgii dr n. med. Dariusz Jeżewski, mgr Natalia Przybyła Otwarte / open
Przemysław Dymek SKN Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej dr n. med. Tomasz Błaszkowski Zamknięte / closed
Wiktoria Bosy SKN przy II Katedrze i Klinice Okulistyki PUM II Klinika i Katedra Okulistyki PUM dr hab. n. med. Monika Modrzejewska, prof.PUM Otwarte / open
Natalia Sadowska STO-MATER-FIZ Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej Dr hab. n. med Danuta Lietz-Kijak, dr n. med. Helena Gronwald Otwarte / open
Karolina Żurawska SKN przy Zakładzie Medycyny Nuklearnej Zakład Medycyny Nuklearnej dr n. med. Maria H. Listewnik i dr hab. n. o zdr. Hanna Piwowarska-Bilska Otwarte / open
Maria Marlicz SKN Medycyny Stylu Życia PUM Klinika i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki PUM Dr hab. n. med. i zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka Otwarte / open
Michał Żołnierczuk SKN Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej PUM dr n. med. Jan Petriczko Zamknięte / closed
Jakub Wolański SKN przy Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego lek. Katarzyna Marcinkiewicz Zamknięte / closed
Marta Kadyszewska Sara Drożdżyńska Studenckie Koło Naukowe Dysonans Katedra Psychiatrii /Klinika Psychiatrii /Zakład Psychologii Zdrowia dr hab. n. o zdr. Monika Mak Otwarte / open
Weronika Snarska SKN przy Klinice Reumatologii, Chorób Wewnętrznych Geriatrii i Immunologii Klinicznej Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych Geriatrii i Immunologii Klinicznej Dr. Hab. n.med Hanna Przepiera-Będzak Zamknięte / closed
Natalia Niklas I Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii dr n. med. Paweł Rynio Otwarte / open
Aleksandra Czepan Koło Naukowe przy Zakładzie Biologii i Parazytologii Medycznej Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej dr Karolina Kot, prof. Danuta Kosik-Bogacka Otwarte / open
Filip Przerwa Studenckie Koło Naukowe Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki Zakład Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki dr n. med. Izabela Uzar Zamknięte / closed
Agnieszka Szema Studenckie Koło Naukowe Neurochirurgii Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej prof. dr hab. n. med. Leszek Sagan Otwarte / open
Joanna Walczyńska I SKN Zakładu Żywienia Człowieka i Metabolomiki Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska Otwarte / open
Gracjan Wysocki SKN Chorób Zakaźnych Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski Zamknięte / closed
Alicja Ziontkowska SKN Okulistyki I Katedra i Klinika Okulistyki lek. Marta Wiącek; prof. dr hab. n. med. Anna Machalińska Otwarte / open
Thanushan Nagendran SKN Histologii i Embriologii PUM Department of Histology and Embryology Dr n. med. Sylwia Rzeszotek, Dr. m. med. Anna Pilutin Otwarte / open
Julia Białkowska Koło naukowe im. Stanisławy Leszczyńskiej Zakład położnictwa i patologii ciąży Dr. Małgorzata Zimny Zapisy otworzymy w styczniu
Agnieszka Przezak SKN przy Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych dr hab. n. med. Piotr Molęda Zamknięte / closed
Damian Durys Studenckie Koło Naukowe KINEZIS Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej dr. hab. n. med. Iwona Rotter, prof. PUM Otwarte / open
Krystian Mross SKN przy Klinice Neurologii PUM Katedra i Klinika Neurologii lek. Karolina Machowska-Sempruch Otwarte / open
Rufaro Lynnette Mafuta SKN Histologii i Embriologii PUM. Department of Histology and Embryology dr n. med. Sylwia Rzeszotek and dr m. med. Anna Pilutin. Otwarte / open
Krzesimir Zastępowski Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Zakład Chirurgii Stomatologicznej dr hab. n. med. Grzegorz Trybek, dr n. med. Aleksandra Jaroń Otwarte / open
Karolina Koniarska Koło Studenckie koło naukowe przy Klinice Patologii Noworodka Klinika Patologii Noworodka dr hab. n. med. Beata Łoniewska, prof. PUM Zamknięte / closed
Maja Bobrowska III SKN Studentów Dietetyki przy KiZŻCziM Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki Dr hab. Małgorzata Szczuko Otwarte / open
Rupia Ndambara SKN Histologii i Embriologii PUM Wydział Medycyny i Stomatologii/Wydział Farmacji, Biotechnologii
Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej.
dr n. med. Sylwia Rzeszotek and dr m. med. Anna Pilutin Otwarte / open
Justyna Aleksandrzak Koło Radiologiczne Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej SPSK 1 Kinga Kubiak Zamknięte / closed
Ewa Major Studenckie Koło Mikrobiologiczne przy Zakładzie Mikrobiologii PUM Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej dr n.med. Magdalena Mnichowska-Polanowska Otwarte / open
Elżbieta Grzywacz Koło naukowe przy Zakładzie Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej prof. dr hab. n. med. Monika Białecka Otwarte / open
Kamila Pacholec Koło Ultrasonografii Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej dr n. med. Jacek Fliciński Otwarte / open
Magdalena Nowak Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Medycznej Zakład Chemii Medycznej prof. dr hab. n. zdr. Izabela Gutowska Otwarte / open
Robert Skwirczyński Propsyche Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej Edyta Skwirczyńska Otwarte / open
Alicja Górska SKN przy Samodzielnej Pracowni Promocji Zdrowia Samodzielna Pracownia Promocji Zdrowia Prof. dr. hab. n. zdr. Anna Grzywacz Otwarte / open
Aleksander Łuniewski Koło Immunologiczne przy Samodzielnej Pracowni Diagnostyki Immunologicznej Samodzielna Pracownia Diagnostyki Immunologicznej Bartosz Wojciuk Otwarte / open
Jarosław Paduch Koło Kardiologii Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym Patrycja Piątek/Jarosław Gorący/Jarosław Kaźmierczak Zamknięte / closed
Marta Jankowska SKN przy Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej PUM Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej dr n.med. Krystian Kaczmarek Otwarte / open
Maria Kucharska SKN przy Klinice Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej Klinika Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski, dr n.med. Paweł Wawryków Otwarte / open
Marina Milona Kardiochirurgiczne Koło Naukowe PUM Klinika Kardiochirurgii dr n. med. Andrzej Biskupski, dr n. med. Paweł Walerowicz Otwarte / open
Marina Milona SKN przy Zakładzie Higieny i Epidemiologii Zakład Higieny i Epidemiologii dr n. med. Marta Milona Otwarte / open
Karolina Szymczak SKN Protetyki Stomatologicznej Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Bartosz Dalewski Otwarte / open
Jakub Błaszczyk Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Prawa Medycznego Na Zdrowie! Zakład Prawa Medycznego Katedry Medycyny Społecznej dr n. zdr. Marta Kożybska Otwarte / open
Michał Peregrym Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Okulistyki I Katedra i Klinika Okulistyki Dr n med. Katarzyna Mozolewska-Piotrowska Zamknięte / closed
Joanna Szostak SKN przy Katedrze Farmakologii dla studentów Farmacji Katedra Farmakologii PUM dr n.med. Urszula Adamiak-Giera Otwarte / open
Natalia Wierzbowska SKN Farmakologii Klinicznej Katedra i Zakład Fizjologii prof. dr hab. n. med. Andrzej Pawlik Zamknięte / closed
Aleksandra Bartoszewicz Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Laboratoryjnej Zakład Medycyny Laboratoryjnej Elżbieta Cecerska-Heryć Otwarte / open
Jan Wojciechowski II Studenckie Koło Naukowe Gastroenterologii Katedry i Kliniki Gastroenterologii dr hab. n. med. Andrzej Białek Zamknięte / closed
Weronika Słodzińska Koło naukowe przy Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i
Kliniczne
Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej dr Damian Malinowski i prof. Mateusz Kurzawski Otwarte / open
Kamil Janawa SKN przy Zakładzie Biochemii PUM Zakład Biochemii PUM dr n. med. Patrycja Kupnicka Zamknięte / closed
Bogusław Kowalski Studenckie Koło Naukowe Nanomedycyny przy Zakładzie Chemii Medycznej Zakład Chemii Medycznej dr Maria Dąbkowska Zamknięte / closed
Aleksandra Maliczak Rehabilitacja ortopedyczna i terapia manualna Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu Karina Szczypiór-Piasecka Zamknięte / closed
Ignacy Frulenko SKN Embriologii przy KiZHiE Katedra i Zakład Histologii i Embriologii dr hab. n. med. Agnieszka Kolasa Zamknięte / closed
Mariola Herian STN Chirurgii Ogólnej i Nowotworów Przewodu Pokarmowego Klinika Chirurgii Ogólnej i Nowotworów Przewodu Pokarmowego SPSK2 Dr n.med. Sebastian Grzeszewski Otwarte / open
Anuleena Asikainen Students’ Scientific Circle of Oral Surgery Zakład Chirurgii Stomatologicznej PUM w Szczecinie dr n. med. Aleksandra Jaroń, dr hab. n. med. Grzegorz Trybek Otwarte / open
Zuzanna Żywica Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Specjalistycznego Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego Dr n. med Sylwia Wieder- Huszla Otwarte / open
Adrian Raczkowski SKN przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski Zamklniete / close