Rejestracja Kół Naukowych 2016/17

Drodzy Studenci – rusza rejestracja Studenckich Kół Naukowych!
Rejestracja działalności Studenckich Kół Naukowych w roku akademickim 2016/17 odbędzie się w trzech etapach.
I ETAP
Polega na zgłoszeniu drogą mailową studentów, którzy byli przewodniczącymi SKN, działali w SKN i zostali wybrani przewodniczącymi na rok akademicki 2016/2017, bądź też chcieliby stworzyć nowe SKN. Osoby te, po wcześniejszej konsultacji z Opiekunem Koła muszą przesłać zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2016 za pomocą formularza:
https://goo.gl/forms/Juk5PaxtWmy020123

II ETAP- Polega na rejestracji studentów do wybranych Studenckich Kół Naukowych.
UWAGA!!!
Przed wypełnieniem formularza, należy skontaktować się z PRZEWODNICZĄCYM SKN, aby zapoznać się z ewentualnymi wymogami poszczególnych kół wobec członków i/lub sprawdzić ilość wolnych miejsc w danym kole.
Formularz rejestracji członków:
https://goo.gl/forms/gDWM428NOY93lB8U2

Lista zarejestrowanych kół naukowych 2016/17:
https://docs.google.com/…/1xQHwrbUNZzu33X6jGMdVmBTZfV…/edit…

1. Członkowstwo w każdym SKN wymaga wypełnienia ODDZIELNEGO formularza rejestracyjnego.
2. Rejestracja członków SKN trwa do 2. grudnia ( II ETAP ).
3. Każdy członek SKN ZOBOWIĄZANY jest dostarczyć PRZEWODNICZĄCEMU danego SKN dowód opłacenia składki członkowskiej (drogą mailową lub wydruk).
4. Wpłaty (w wysokości 25zł, niezależnie od ilości SKN-ów, do których się zapisujesz) należy kierować na numer konta: 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752
w tytule umieszczając wpis:
„Studenckie Towarzystwo Naukowe – składka członkowska 16/17”.

W razie pytań piszcie na adres: stnpum@gmail.com.
Zarząd STN PUM

III ETAP
Ostatni etap rejestracji Koła polega na przyniesieniu przez Przewodniczącego zbiorczego Formularza Rejestracyjnego SKN udostępnionego do pobrania na stronie internetowej Towarzystwa razem z dowodami wpłat wszystkich członków Koła. Ostateczny termin rejestracji członków kół mija 16. grudnia 2016. Termin ten jest TERMINEM NIEPRZEKRACZALNYM.
W razie pytań piszcie na adres: stnpum@gmail.com.
Zarząd STN PUM