Międzynarodowa współpraca dla dobra dzieci z chorobami rzadkimi