Międzynarodowa Letnia Szkoła Immunoonkologii 27-28 czerwca 2016 r. w Warszawie.

image003W imieniu zespołu projektu STREAM (Strategies towards Excellence in Immuno-Oncology) serdecznie zapraszamy młodych naukowców (studentów, doktorantów i doktorów) do wzięcia udziału w Międzynarodowej Letniej Szkole Immunoonkologii, która odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2016 r. w Warszawie. 

 Plakat Summer School

Celem organizowanych w ramach projektu STREAM warsztatów naukowych jest zacieśnienie współpracy między najlepszymi europejskimi ośrodkami badawczymi, które w profesjonalny sposób łączą doświadczenie naukowe i innowacyjne podejście w zakresie immunoonkologii. Międzynarodowa Szkoła Letnia jest znakomitą okazją dla naukowców z całej Europy, aby zaprezentować wyniki swoich badań oraz poszerzyć swoją wiedzę.

 

Pierwszego dnia uczestnicy Szkoły Letniej będą mieli okazję zaprezentować wyniki swoich dotychczasowych badań. Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę tematy wystąpień kandydatów, krótki opis projektu badawczego oraz CV. Organizator pokryje koszty pobytu 20 najlepszym kandydatom.

 

Aby zgłosić się na Szkołę Letnią należy wypełnić w języku angielskim formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej www.stream.wum.edu.pl. W razie pytań zapraszamy do kontaktu bezpośredniego z organizatorami – Dr Magdaleną Winiarską (kwestie merytoryczne, kryteria rekrutacji) magdalena.winiarska@wum.edu.pl oraz Panią Karoliną Koziejowską (kwestie organizacyjne) karolina.koziejowska@wum.edu.pl.

Formularz zgłoszeniowy: http://streamwww.wum.edu.pl/node/39

Więcej informacji: http://stream.wum.edu.pl/pl/wydarzenia/szkola-letnia
Wydarzenie na FB: www.facebook.com/events/772717402859025/
Rekrutacja trwa do 13 maja 2016 r