XLVII Ogólnopolska Konferencja Studentów Uczelni Medycznych

XLVII Ogólnopolska Konferencja Studentów Uczelni Medycznych
 
Miejsce:Sala Rady Wydziału (109) I piętro, Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1
 
Rejestracja uczestników – I piętro na przeciwko Sali Rady Wydziału
Przez cały czas trwania konferencji.
Program Konferencji:
 
PROGRAM KONFERENCJI:
Czwartek, 01.12.2016r.
7.30-17.45 Rejestracja uczestników
8.00-8.20 OTWARCIE KONFERENCJI PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO STN PUM I
WŁADZE UCZELNI
8.20-9.00 Wykład inauguracyjny
9.00-11.15 Sesja nauk podstawowych
11.15-11.45 PRZERWA
11.45-14.00 Sesja stomatologiczna
14.00-14.45 PRZERWA
14.45-16.15 Sesja nauk o zdrowiu
16.15-16.30 PRZERWA
16.30-18.00 Sesja nauk o zdrowiu
 
Piątek, 02.12.2016r.
7.45-17.00 Rejestracja uczestników
8.00-10.00 Sesja niezabiegowa
10.00-10.30 PRZERWA
10.30-12.45 Sesja niezabiegowa
12.45-13.30 PRZERWA
13.30-15.30 Sesja zabiegowa
15.30-15.45 PRZERWA
15.45-17.15 Sesja zabiegowa
18.00 OFICJALNE ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI I WRĘCZENIE NAGRÓD W BUDYNKU
REKTORATU PUM PRZY UL. RYBACKIEJ 1

Skład komisji podczas XLVII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów

Uczelni Medycznych i II Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie 2016

Komisja stała:
1. Dr hab. Krzysztof Safranow prof. PUM
2. Dr n. med. Anita Horodnicka-Józwa

Komisja Sesji Nauk Podstawowych:
1. Dr hab. Irena Baranowska-Bosiacka prof. PUM
2. Dr hab. Iwona Gorący
3. Dr hab. Sylwia Słuczanowska-Głąbowska

Komisja Stomatologiczna:
1. Dr hab. Agnieszka Droździk
2. Dr hab. Halina Ey-Chmielewska
3. Dr hab. Damian Lichota

Komisja Sesji Nauk o Zdrowiu:
1. Dr hab. Izabela Gutowska prof. PUM
2. Dr hab. Anna Lubkowska prof. PUM
3. Dr hab. Jolanta Kucharska-Mazur

Komisja Sesji Nauk Klinicznych Niezabiegowych:
1. Prof. dr hab. Jacek Różański
2. Dr hab. Andrzej Brodkiewicz prof. PUM
3. Dr hab. Jarosław Gorący prof. PUM

Komisja Nauk Klinicznych Zabiegowych:
1. Prof. dr hab. Damian Czepita
2. Prof. dr hab. Tomasz Grodzki
3. Dr hab. Jerzy Sieńko

Wykład inauguracyjny:
Dr hab. Violetta Dziedziejko prof. PUM: In vino veritas, in vino sanitas