Konferencja Studentów Uczelni Medycznych

Szanowni Państwo,

W związku z faktem, że 50. Ogólnopolska 5. Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie nie odbyła się w terminie 13-15 marca 2020r. oficjalne wydarzenie planowane jest na marzec 2021r.

Trwający aktualnie konkurs zgłoszonych prac on-line z tej przyczyny nosi nazwę „Konferencja Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie – edycja on-line”.

W związku z zaistniałą sytuacją pragniemy poinformować, że przysługuje Państwu możliwość wycofania pracy z konkursu oraz zwrot opłaty konferencyjnej. Wszyscy uczestnicy, którzy nie wycofają swojego udziału otrzymają certyfikaty udziału czynnego, a zwycięzcy nagrody.

Lista nagrodzonych prac zostanie podana do wiadomości do 31.05.2020r.

O formie i terminie przekazania certyfikatów i nagród dla uczestników poinformujemy w późniejszym terminie, będą one dostosowane do panującej sytuacji epidemiologicznej.

 

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy

 

Ladies and gentlemen,

Due to the fact that the 50th Polish and 5th International Medical Student’s Conference in Szczecin did not take place on 13-15 March 2020, the official event is planned for March 2021.

For that reason the ongoing online competition is called „Medical Student’s Conference in Szczecin – online edition”.

In connection with this situation, we would like to inform you that you have the right to withdraw from the competition and refund the conference fee. All participants who do not withdraw their participation will receive active participation certificates and the winners will receive prizes.

The list of awarded works will be announced by 31/05/2020

The form and date of providing certificates and prizes for participants will be announced later. They will be adapted to the current epidemiological situation.

 

Best Regards,

Organisers